DSCF2672
Méšova stéla (Mesha Stele / Moabitský kámen)
Méša vypráví, jak se Kemoš (též Chámos), bůh Moábců rozzlobil na svůj lid a dopustil, aby byli Moábci podrobeni Izraeli. Nakonec se bůh Kemoš vrátil a pomáhal králi Méšovi, aby se zbavil jha Izraele a obnovil zemi Moáb.
V Bibli je zmínka o Kemóšovi v souvislosti s Moábskou zemí:
Běda tobě, Moábe, jsi ztracen, lide Kemóšův! Učinil z jeho synů utečence, z jeho dcer zajatkyně Síchona, krále Emorejců.
4. Mojžíšova, 21, 29

Originál stély (z 9. stol. př. Kr.), objevený v r. 1868 německým misionářem F. A. Kleinem, je umístěn v muzeu Louvre v Paříži.
Úryvek ze stély: Ale já jsem shlédl na něj a na jeho dům. A Izrael zcela a navždy zahynul. Omrí se zmocnil celé země Mehadaba. Sídlil v ní za svých dnů a polovinu dní jeho synů, čtyřicet let, ale Kemoš ji vrátil za mých dnů...

Jordánsko 2018