DSCF3089
Hora Nebo. Podle závěrečné kapitoly knihy Deuteronomium Mojžíš vystoupil na horu Nebo, aby viděl zemi Kanaán, o které mu Bůh řekl, že do ní nevejde; zemřel v Moábu.
Mount Nebo. According to the final chapter of Deuteronomy, Moses ascended Mount Nebo to see the land of Canaan, which God told him he could not enter; he died in Moab.

Jordánsko 2019