DSCF3089
Hora Nebo. Podle závěrečné kapitoly knihy Deuteronomium Mojžíš vystoupil na horu Nebo, aby viděl zemi Kanaán, o které mu Bůh řekl, že do ní nevejde; zemřel v Moábu.

Jordánsko 2018