DSCF3110
Hora Nebo – Mojžíšův kostel.
Podle křesťanské tradice byl Mojžíš pohřben na hoře, i když jeho místo pohřbu není specifikováno (Deuteronomium 34: 6). Některé islámské tradice také uváděly totéž, ačkoli podle jiných je hrob Mojžíše umístěn u Maqam El-Nabi Musa, 11 km na jih od Jericha a 20 km východně od Jeruzaléma v judské poušti. Podle 2. Knihy Makabejské (2: 4-7) prorok Jeremiáš ukryl schránku a Archu smlouvy v místní jeskyni.
Mount Nebo - Moses' church.
According to Christian tradition, Moses was buried on the mountain, although his burial place is not specified (Deuteronomy 34:6). Some Islamic traditions have also stated the same, although others say Moses' grave is located at Maqam El-Nabi Musa, 11 km south of Jericho and 20 km east of Jerusalem in the Judean desert. According to 2 Maccabees (2:4-7), the prophet Jeremiah hid the Ark of the Covenant in a local cave.

Jordánsko 2019