DSCF3110
Hora Nebo – Mojžíšův kostel.
Podle křesťanské tradice byl Mojžíš pohřben na hoře, i když jeho místo pohřbu není specifikováno (Deuteronomium 34: 6). Některé islámské tradice také uváděly totéž, ačkoli podle jiných je hrob Mojžíše umístěn u Maqam El-Nabi Musa, 11 km na jih od Jericha a 20 km východně od Jeruzaléma v judské poušti. Podle 2. Knihy Makabejské (2: 4-7) prorok Jeremiáš ukryl schránku a Archu smlouvy v místní jeskyni.

Jordánsko 2018