DSCF2922
Umm Qais / Gedara.
Gedara byla centrem řecké kultury v tomto regionu a byla považována za jednu z jeho nejvíce helenizovaných oblastí. V roce 30 př. n. l. získal Gedaru od římského císaře Augusta pod svou správu Herodes a po jeho smrti (asi 4 př. n. l.) se město stalo součástí římské provincie Sýrie. Gedara byla i po rozpadu Římské říše důležitým městem ve východní Římské říši a dlouho byla sídlem křesťanského biskupa. Po dobytí Araby v bitvě o Jarmouk v roce 636, se dostalo pod muslimskou vládu. Kolem roku 747 bylo město z velké části zničeno zemětřesením a opuštěno.
Gedara was the centre of Greek culture in the region and was considered one of its most Hellenized areas. In 30 BC, Gedara was acquired by Herod from the Roman Emperor Augustus and after his death (c. 4 BC) the city became part of the Roman province of Syria. Gedara remained an important city in the Eastern Roman Empire after the collapse of the Roman Empire and was for a long time the seat of a Christian bishop. After its conquest by the Arabs at the Battle of Yarmouk in 636, it came under Muslim rule. Around 747 the city was largely destroyed by an earthquake and abandoned.

Jordánsko 2019