DSCF2923
Umm Qais. K vidění jsou starobylé hradby téměř v celém okruhu 3 km. Jedna z římských silnic mířila na východ k městu Ḍer‛ah a akvadukt byl vedl do rezervoáru Ḳhab, asi 20 kilometrů severně od Ḍer‛ah. Zříceniny zahrnují lázně, dvě divadla, hipodrom, kolonády a pod římskými akvadukty chrám, baziliku a další budovy, které svědčí o dřívější nádheře města.
Umm Qais. There are ancient walls almost in the whole radius of 3 km. One of the Roman roads headed east to the city of Ḍer‛ah and an aqueduct led to the Ḳhab reservoir, about 20 kilometres north of Ḍer‛ah. The ruins include a bathhouse, two theatres, a hippodrome, colonnades, and, beneath the Roman aqueducts, a temple, a basilica, and other buildings that testify to the city's former splendour.

Jordánsko 2019