DSCF2954
Tell Mar Elias / Eliášova hora
Zbytky byzanrského kostela

Jordánsko 2018