DSCF2955
Tell Mar Elias / Eliášova hora
Zbytky byzanrského kostela

Jordánsko 2018